Научете повече за фирмата и услугите които предлагаме:
За нас -
„ДАРА 13” ЕООД
„ЗЛАТНИ ГОДИНИ - ПРАВО НА ДОСТОЕН ЖИВОТ В СЕМЕЙНА СРЕДА – ПРИЕМНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА”
“Дара 13” ЕООД е фирмата, предоставяща услугите в нашия дом “Златни Години - Golden Years”. Компанията е основана в гр. София през 2015 г. от доброволка, занимаваща се с благотворителност. Идеята за създаването на частна фирма, посветена на грижите за възрастни хора е породена от лична кауза. Необходимостта от предоставяне на качествени социални и здравни услуги на възрастни, болни и самотни хора е основната идея около, която се обединява. Екипът ни се състои от специалисти с опит в предоставянето на социални услуги.
Пътувайки по света, и виждайки как живеят възрастните хора там, пренася идеята и в България. Всеки има право на достоен живот! Възрастните хора са най уязвимата категория лица, които са дали много за развитието на страната, но за съжаление не могат да получат това, което заслужават. Причини много – най-вече икономически, финансови и т.н. За съжаление икономическата обстановка в страната ни продиктува създаването на такива услуги, целящи задоволяването на старите хора от грижи, уют и спокоен живот. Стремежът ни е да предоставяме комплексни услуги: медицински, социални, битови, административни, съобразени с нуждите на клиентите ни, на място и в дома в специално изградени стаи под наем с комфортни условия, пригодени също и за възрастни хора с увреждания. Нашият стремеж е да помогнем да бъде преодоляна изолацията, съпровождаща хората с напредването на възрастта. Опитът който притежаваме, като специалисти в различни области, ни помага при оказването на специализирана помощ на нуждаещите се от подкрепа възрастни хора, като това ще помогне да повдигнем духа им и да ги окуражим в ежедневието. Това, което сме научили от личния и професионалния си опит, е че най-важната грижа и помощ, която може да дадем на възрастните си близки е да им помогнем, самостоятелно и пълноценно да посрещат ежедневните си потребности.
GOLDEN YEARS
не е старчески дом, в който веднъж и завинаги настанявате вашите близки

Услугата в домашна среда е замислена като микроуслуга в общността. В планинско селце, непосредствено под борова гора с чист въздух и спокойствие е разположена китна просторна къща, с възможност за разходки (включително с количка). Осигурено е индивидуално внимание за всеки, с насърчаване на гостуването на близки по всяко време на седмицата и деня. Можете ежедневно или според възможностите си да посещавате дори и за минути вашите близки, тъй като къщата е на оживен кръстопът с непрекъснато обслужване от обществен транспорт, намира се между градовете Габрово и Севлиево.

Стаите и помещенията са реновирани и обзаведени според най-модерните изисквания и подходи за грижи с настаняване на възрастни хора, в следните направления:

 • Безопасност – Сградата е едноетажна, и всички стаи са разположени на 1-ви етаж. Прозорците се заключват. Поставена е рампа с парапет за достигане до общите и хигиенните помещения. Липсват прагове и настилки, които могат да доведат до травми от падане.
 • Стаите са обзаведени по модела на полуиндивидуалните стаи - всеки гост разполага със собствен кът в стаята за лично пространство, както и с достъп до общите помещения. Стаите са обзаведени като домашни, а не като хотелски или болнични.
 • Хигиенните помещения са съобразени и специално оборудвани за нуждите на възрастни хора с необходимите хигиенни столове и достъп за количките.
 • При невъзможност да се посещава общата трапезария е осигурена възможност за самостоятелно хранене, чрез подвижни индивидуални масички.
 • Осигурено е и 24 часово видеонаблюдение в двора на къщата, което чрез специален софтуер може да бъде инсталирано на Вашия телефон, за да наблюдавате близките си по време на разходка.
 • Грижите се извършват от асистенти с опит. Това са доказали се асистенти и отговорни хора, за които грижите са професия, а не заетост.


Помещенията и условията са важни, но още по-важни са грижите, които се полагат от асистентите, а това се определя от дневната програма.
Грижите не се ограничават до хигиенното обслужване, хранене и гледането на телевизия.

Как стои въпроса със здравните грижи?

В тази къща не се извършва лечение на заболявания, тъй като тя не е с регистрация за болница или хоспис. Разбира се, Вашите близки ще получат назначените им лекарства така, както са предписани. Те са под постоянно наблюдение и вие ще бъдете незабавно известени за възникнали промени. При спешен инцидент ще бъде реагирано с повикване на линейка. Консултациите със специалисти и личния лекар остават водещи и тяхното организиране е необходимо да бъде ръководено от Вас.

За кого са подходящи услугите:

Социалните услуги предлагани от нас включват набор от дейности предназначени за възрастни хора и хора с увреждания, живеещи в страната или в чужбина. Услугите имат за цел да отговорят на всяка потребност от подкрепа, която е с различна продължителност и зависи от индивидуалният избор на всеки нуждаещ се от помощ:

 • Посещение от специалист - оценка на индивидуалните му потребности;
 • Ежедневна грижа за организиране на домакинството;
 • Приготвяне на храна и помощ при хранене;
 • Краткотрайна грижа при възстановяване от боледуване или претърпян инцидент, включително рехабилитация;
 • Проследяване на здравния статус и приема на лекарства, назначени от лекар-специалист;
 • Услуги по конкретен повод: придружаване до социални и здравни институции, когато близките нямат възможност да отсъстват от работа и да организират лично посещението;
 • Консултация на място в дома от лекар-специалист;
 • Медицински манипулации (при необходимост и назначени от лекар);
 • Комунално-битови услуги;
 • Осигуряване и поддържане на социални контакти;
 • Прическа у дома.
Принципи на работа
 • КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
 • СЪПРИЧАСТНОСТ
 • ИНФОРМИРАНОСТ

Социалната работа е в основата на домашната грижа предлагана от нас. Тя се състои в проследяване на потребностите на клиента и адаптиране на услугите към нуждите при настъпили промени. Целта е чрез подпомагане самостоятелността, клиентът да продължи да се чувства уютно, въпреки трудностите, които среща в ежедневието си.

Дейности:
 • ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ.
  Социално-правно, здравно, психологическо консултиране, информация по специфични въпроси, интерисуващи потребителите. Форми: индивидуални консултации – при зявен конкретен проблем или казус; групови консултации; дискусионни срещи и др.
 • ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСТАНЯВАНЕТО В СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНСТИТУЦИЯ.
  Социална работа с възрастните хора, живеещи в социална изолация. Идентифициране на източника на проблеми, провеждане на социално консултативна работа с потребителите и близките им.
  Форми: групови и индивидуални консултации посредничество при подобряване на връзката между възрастния потребител и близките му. Услугата ще се предоставя на лица, които сами търсят помощ и подкрепа.
 • УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОСОЦИАЛНИ МОДЕЛИ НА ПОВЕДЕНИЕ.
  Водещата идея е превенция на социалната изолация на потребителите, както и преодоляване на здравословните им хронични проблеми в т.ч. и спешни състояния.
 • СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДКРЕПА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
  Социално-консултативна работа с потребителите и техните близки, според индивидуалните им потребности. Съдействието на екипа в центъра ще се изразява в постепенно преодоляване на психологически проблеми, свързани със социално включване на потребителите за формиране на увереност и осигуряване на достоен живот.