Нашите услуги

Социален асистент за
възрастни хора

Социалният асистент предоставя комплекс от услуги насочени към социална работа, консултация и обгрижване на нуждаещите се в личен и комунално-битов аспект. Дейността на нашите социални асистенти е насочена към създаване на възможности за Вашата самостоятелност и независимост, за да се справите с неочаквано възникнали житейски ситуации.

Какво включва услугата?

 • Помощ при поддържане на ежедневна лична хигиена – тоалет, къпане, преобличане, смяна на чаршафи, хранене, раздвижване.
 • Доставяне и приготвяне на храна съобразно здравословното състояние на лицето.
 • Помощ и контрол при вземането на лекарства, придружаване в лечебни заведения.
 • Четене на глас – вестници, списания, книги.
 • Почистване на дома веднъж седмично, пране и гладене на дрехи и чаршафи.
 • Придружаване на разходка, участие в културни мероприятия, чрез изготвяне на план за посещения по желание на лицето.
 • Помощ на лица с увреждания, напуснали специализирана институция. Помощ и подкрепа на техните близки във връзка със социализирането на пациента.
 • Административна помощ касаеща социалното, пенсионното и здравното обслужване.
 • Помощ в общуването, създаването и поддържането на социални контакти.
 • При необходимост – пазаруване на храна, лекарства и дребни вещи.
 • Заплащане на битови сметки при необходимост.
 • Поддържане на връзка със семейството на пациента и предоставяне на текуща информация за състоянието му.

Ние имаме ангажимент да се свържем със семейството или с посочено лице за контакти при възникването на спешни случаи.

!!! Важно !!!
Всички услуги от нашите асистенти могат да се предлагат и в домовете на клиентите, като там има възможност и за почасово обслужване. Това важи за хората от Община Габрово и прилежащите кметства. Разходите са за сметка на клиента.
Всички услуги са вписани в регистъра на Агенция за социално подпомагане София.