Нашите услуги

Личен асистент за
възрастни хора

Личният асистент е човек, който помага на пациенти с увреждане или в социален риск във всички сфери от неговото ежедневие, а не само в частта на комуналното и битово обслужване. Отношенията между двамата се базират на взаимно доверие и партньорство и зависят от конкретните потребности на нуждаещото се лице. Времето, в което се предоставя услугата „Личен асистент”, позволява гъвкавост според индивидуалните потребности на всяко лице и може да се предоговаря.

Какво включва услугата?

  • Помощ при поддържане на ежедневна лична хигиена – тоалет, къпане, преобличане, смяна на чаршафи, хранене, раздвижване.
  • Доставяне и приготвяне на храна съобразно здравословното състояние на лицето.
  • Помощ и контрол при вземането на лекарства, придружаване в лечебни заведения.
  • Четене на глас – вестници, списания, книги.
  • Почистване на помещението.
  • Пране и гладене на дрехи и чаршафи.
  • Придружаване на разходка, участие в културни мероприятия, чрез изготвяне на план за посещения по желание на лицето.
  • При необходимост – пазаруване на храна, лекарства и дребни вещи.
  • Заплащане на битови сметки при необходимост
  • Поддържане на връзка със семейството на пациента и предоставяне на текуща информация за състоянието му.

Ние имаме ангажимент да се свържем със семейството или с посочено лице за контакти при възникването на спешни случаи или извънредни ситуации.

!!! Важно !!!
Всички услуги от нашите асистенти могат да се предлагат и в домовете на клиентите, като там има възможност и за почасово обслужване. Това важи за хората от Община Габрово и прилежащите кметства. Разходите са за сметка на клиента.
Всички услуги са вписани в регистъра на Агенция за социално подпомагане София.