Нашите услуги

Бюро за
социални услуги

БЮРОТО ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ предлага на нашите клиенти АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

СЪДЕЙСТВИЕ – За улеснение достъпа и комуникациите на възрастните хора с институциите, предлагаме набор от административни услуги за лицата живущи на територията на Община Габрово и прилежащите кметства:

 • Извършване на ежемесечните плащания за консумираната електроенергия, вода, битова газ, заплащанe на сметки за стационарен или мобилен телефон, кабелна телевизия и др.
 • Посредничество при контактите с различни институции – при подаване на документи в пенсионен отдел, Дирекция „Социално подпомагане”, Общината, Бюро по труда и др.
 • Правни и административни услуги при подаване на документи.
 • Ежегодното заплащане на данък сгради и такса смет към Общината.
 • Съдействие при снабдяване с помощни средства.
 • Указване на помощ при изготвяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК, НЕЛК.
 • Уреждане на документи при настаняване или напускане на болница.
 • Организиране на абонаменти за периодични печатни издания при желание от страна на клиента.
 • Съдействие с изваждането на абонаментна карта за пътуване с масовия градски транспорт.
 • Посредничество при намиране на работа
 • Попълване на документи от различен тип и подаването им пред различните институции
!!! Важно !!!
Всички услуги от нашите асистенти могат да се предлагат и в домовете на клиентите, като там има възможност и за почасово обслужване. Това важи за хората от Община Габрово и прилежащите кметства. Разходите са за сметка на клиента.
Всички услуги са вписани в регистъра на Агенция за социално подпомагане София.