Основни
пакети за настаняване

Приемна грижа - основен

В специално обособени помещения за възрастни хора и хора с увреждания, с осигурена 24-часова денонощна грижа от висококвалифицирани специалисти по Ваш избор и нужда на близките Ви – личен асистент, социален асистент или домашен помощник, предлага нашата къща Golden Years (Златни Години), според Вашите изисквания или здравословно състояние, избраният асистент ще полага грижи за Вас.

За да се осигури пълноценна грижа през цялото денонощие, услугата се извършва от двама или трима асистенти. Осигурява се 4-5 кратно хранене с био храна - собствено производство.

Направете запитване

Вижте и другите ни пакети услуги