Цени

Какви са таксите за ползване на услугите?

Таксите са свързани с индивидуалните потребности на Вашите близки и зависят от здравословното им състояние, от изискванията Ви и други специфични особености на потребителите.

Допълнително – при необходимост от памперси, подложки, специфични кремове - необходимо е да ни ги донесете, като те ще бъдат разбира се, ползвани индивидуално за Вашите близки. Вярваме, че това е по-подходящ вариант, отколкото ние да ги закупуваме, тъй като по този начин вие ги избирате, намирате най-добрите условия за Вас и имате отчет за тяхното използване. Можем по Ваша заявка да ги закупуваме, според Вашите изисквания.

Лекарствата за Вашите близки трябва да бъдат осигурени според предписанията на личния лекар и други специалисти.

Ако според специалистите, с които сте се консултирали, Вашите близки имат нужда от рехабилитация, можете да изпратите рехабилитатор при нас или друг специалист по Ваша преценка.

Моля разглеждайте таксата за услугата в контекста на алтернативните разходи, които така или иначе покривате всеки месец - режийните разходи за жилището на възрастния човек, таксата за грижи от асистент, които го посещава, разходите за храна, която се приготвя индивидуално за домакинството. Често пъти тези разходи надхвърлят таксата за настаняване.